Konsulenttjenester

De fleste små- og mellomstore bedrifter er veldig avhengige av sine IT systemer. Likevel tror mange at det å ha kompetanserike konsulenter til planlegging, implementering og drift av sitt IT system koster alt for mye! Vi i Berg data har spisskompetanse på Microsoft teknologi og sikkerhet. Denne kompetansen gjør vi tilgjengelig til små- og mellomstore bedrifter til en svært hyggelig pris.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) får en stadig viktigere plass i all moderne forretningsvirksomhet. De bedrifter som evner å nyttiggjøre seg mulighetene som ny teknologi skaper, vil bli morgendagens lønnsomme virksomheter.

Derfor er behovet for optimal design, effektiv implementering kombinert med strategisk og taktisk rådgivning meget aktuelt. Det er her Berg Data sine konsulenter kommer inn i bildet. De kan bistå deg i dine IKT valg. De er høyt sertifiserte og har i lang erfaring. Vi hjelper deg i prosessen fra rådgivning, design, implementering og til på stedet driftstjenester.

Muligheter for 4-timers responsvakt døgnet rundt i Midt-Norge.

Rådgivning, design og implementering av løsninger:

 • Klient og servere
 • Nettverk
 • Konsulenttjenester
 • Kommunikasjon
 • Sikkerhet
 • Vi er nå IBAS Partner, Trenger du data-recovery eller sikker sletting av data?
 • Send oss en melding via kontaktskjemaet her!
 • Mistet Data?

På stedet driftstjenester:

 • Sertifiserte konsulenter
 • Driftsoppgaver knyttet til nettverk og brannmurer
 • Brukeradministrasjon
 • Sjekk av backup/restore
 • Sluttbruker support
 • Administrasjon av utstyr (pool PC ordning)
 • LAN analyse
 • Opplæring